วิ่งโป่งแยงเทรล อย่าลืมพกแก้วน้ำด้วยนะคะ

เช่นเดียวกับปีก่อนๆ นะคะ โป่งแยงเทรลปีนี้จะไม่มีแก้วน้ำพลาสติกที่จุดช่วยเหลือ แก้วน้ำแบบพกพาถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์บังคับแล้ว นอกจากภาชนะสำหรับบรรจุน้ำแล้ว อย่าลืมพกแก้วน้ำติดตัวไปด้วยค่ะ

ทีมงานโป่งแยงเทรล 2020