5 ปี ของเส้นชัย โป่งแยงเทรล

PYT 6 ปี…..มาป๊ะกั๋นเน้อ
PYT สู่ปีที่ 6 เส้นชัยที่เต็มไปด้วย ความรัก ความอบอุ่น ความสำเร็จและอีกหลายๆเรื่องราวมากมายหลากหลายในแต่ละปี
PYT 2020 จะเป็นเช่นไร … เราอยากชวนเพื่อนๆ กลับมา แต่งเติมเรื่องราวไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

PYT166 / PYT130 / PYT100
เปิดรับสมัครในวันที่ 1 มี.ค. 2020 เวลา 13:00 น.
และ
PYT70 / NPT55 / MNS40 / PNK21
เปิดรับสมัครในวันที่ 2 มี.ค. 2020 เวลา 08:00 น.