เกี่ยวกับ PYT

ตำบลโป่งแยงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแม่ริม  บริเวณนี้คาดว่าผู้คนอยู่อาศัยกันมานานแล้ว เพราะพบซากวัดเก่ามีเศษอิฐสมัยโบราณและเครื่องถ้วยชาม ตามตำนานว่า ผู้คนมาอยู่ในหุบเขาที่เงียบสงบแห่งนี้ เพราะหนีภัยสงครามการสู้รบของเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ปัจจุบันตำบลโป่งแยงมี ๑๐ หมู่บ้าน ผู้คนบางส่วนเป็นชาวไทยเชื้อสายม้ง ซึ่งยังรักษาขนบประเพณีและการแต่งกายของชาวม้งอยู่ ผู้คนใส่ชุดม้งสวยๆ กันตลอด สาวน้อยสาวไม่น้อยยังปักผ้ากันเป็นประจำ

พื้นที่ในตำบลโป่งแยงบางส่วน เป็นพื้นที่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสงวน ภายใต้ความดูแลของกรมป่าไม้ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา สลับกับที่ราบเชิงเขา ซึ่งก็ไม่ราบมากเท่าไร เพราะลองวิ่งดูแล้วก็เหนื่อยเหมือนขึ้นเขา

เส้นทางที่ใช้สำหรับทุกระยะ วิ่งตามเส้นทางสัญจรของชาวโป่งแยงทั้งหมดนะคะ เส้นทางเหล่านี้ส่วนมากใช้ขนผลิตผลทางการเกษตรและการเข้าไปดูแลพื้นที่เกษตรค่ะ เวลาวิ่งอาจจะพบผู้สัญจรบ้าง เป็นปกตินะคะ เรามาขอท่องเที่ยวในตำบลโดยใช้เส้นทางของชาวโป่งแยงค่ะ เส้นทางเหล่านี้ดูแลโดยชาวโป่งแยง บางส่วนใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง แต่บางส่วนใช้จอบใช้เสียมกับสองมือค่ะ

สำหรับนักอนุรักษ์และผู้รักธรรมชาติ  ที่คิดว่าการใช้เส้นทางเหล่านี้เป็นการรบกวนธรรมชาติ เราอยากให้ท่าน ได้มาสัมผัสเส้นทางเหล่านี้กับเราก่อน เพราะพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่ควรมีมนุษย์รบกวน  แต่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่ยังคงต้องอยู่กับธรรมชาติ และเราเชื่อว่ายังมีแง่มุมการอนุรักษ์ที่ท่านจะช่วยชุมชนโป่งแยงรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชนที่น่ารักแห่งนี้ได้อีกมาก

จุดต่ำสุดของตำบลโป่งแยงมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ ๘๐๐ เมตร เส้นทางที่ใช้มีจุดสูงสุด กว่า ๑๖๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นสบาย (จนบางครั้งหนาวเย็นเกินไป)

พฤศจิกายนนี้ มาฝ่าหมอกหนาว ชมวิวสวยๆ ที่โป่งแยงกันนะคะ