ประกาศ

จุดจอดรถ

ตลอดไหล่ทางด้านซ้าย ของถนนสายรอง บริเวณส่วนที่สูงที่สุดของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ถูกกำหนดให้เป็นบริเวณที่จอดรถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโป่งแยงเทรลทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้การจอดรถเป็นเวลานานมีจุดจอดชัดเจน และเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้มีสถานที่จอดรถตามปกติ โดยจะมีบริการรถรับ-ส่ง ระหว่างบริเวณจอดรถกับบริเวณจุดเริ่มต้น/เส้นชัย เป็นประจำตลอดการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน ขึ้นรถรับ-ส่ง ที่จุดขึ้นรถเท่านั้น เพื่อให้เวลาในการรับส่งเป็นไปโดยรวดเร็ว

สำหรับการจอดรถ กรุณาจอดรถชิดไหล่ทางด้านซ้าย และเนื่องจากถนนสายรองสำหรับจอดรถดังกล่าว มีระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร ขอแนะนำให้ท่านบันทึกหมายเลขจุดจอดรถที่ใกล้ที่สุดไว้ เพื่อเป็นจุดอ้างอิงในการกลับไปที่จุดจอดรถในภายหลัง

อนึ่ง เส้นทางวิ่งบางส่วนต้องผ่านถนนสายหลัก กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง เนื่องจากจะมีการปิดการจราจรประมาณ 10-15 นาที

บัตรผ่านประตู สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เนื่องจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่จัดกิจกรรม “ตามรอยโป่งแยงเทรล” จะยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน โดยมีการเก็บค่าบำรุงการเข้าชมพื้นที่สวนตามปกติ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ตามรอยโป่งแยงเทรล” สามารถผ่านเข้า-ออก ได้โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุง ด้วยการพิมพ์

ลงบนกระดาษขนาด A4 และแสดงที่กระจกหน้ารถ เมื่อผ่านเข้า-ออก บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

มาวิ่งโป่งแยงเทรล อย่าลืมพกแก้วน้ำมาด้วยนะคะ

เช่นเดียวกับปีก่อนนะคะ โป่งแยงเทรลปีนี้จะไม่มีแก้วน้ำพลาสติกที่จุดช่วยเหลือ แก้วน้ำแบบพกพาไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์บังคับ เนื่องจากทุกท่านมีภาชนะสำหรับบรรจุน้ำอยู่แล้ว แต่เพื่อความสะดวกขอแนะนำให้พกติดตัวไปด้วยค่ะ

ทีมโป่งแยงเทรล 2017

Start List มาแล้วค่ะ

ตามลิงค์ของระยะที่ได้สมัครไว้ ไปหาหมายเลขวิ่งได้เลยค่าาา

หมายเลขการเข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยโป่งแยงเทรล ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ 

สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับการรับแผ่นหมายเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Bib Number)
๑. บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง
๒. เอกสารข้อตกลง ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว โดยท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารได้ ที่นี่
๓. อุปกรณ์บังคับทั้งหมด ที่กำหนดไว้ สำหรับระยะที่เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ต้องรับหมายเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถรับแทนกันได้

แล้วพบกันที่โป่งแยงนะคะ