ลงทะเบียน!

อย่าลืมนะคะ
– การเปลี่ยนระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนระยะการแข่งขันไปเป็นระยะที่มากขึ้นได้
– การเปลี่ยนชื่อผู้สมัคร ไม่สามารถทำได้
– การยกเลิกการสมัครสามารถกระทำได้ โดยได้รับค่าสมัครคืนบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นนะคะ

ไปตีโป่งฯ กันเถอะ