กำหนดการ

ศุกร์ 3 พ.ย. 2560

สถานที่: กลุ่มอาคารเรือนกระจก สวนพฤกษศาตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เวลากิจกรรม
11:00 - 19:00ลงทะเบียน รับหมายเลข เสื้อที่ระลึก และ ส่งถุงอุปกรณ์ สำหรับผู้สมัครทุกระยะ
(*รับที่ QSBG บริเวณจุด start/เส้นชัย หน้าร้านขายของที่ระลึก)
11:00 – 19:00 รับฝาก Drop Bag ระยะ PYT66 และ PYT100
15:00 ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัคร PTY100 PYT66 และDPS 44 (ภาษาอังกฤษ)
16:00 ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัคร PTY100 PYT66 และDPS 44 (ภาษาไทย)
19:00 ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัคร PTY100 PYT66 และDPS 44 (ภาษาอังกฤษ)
19:45 ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัคร PTY100 PYT66 และDPS 44 (ภาษาไทย)
17:00 เป็นต้นไปงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น

เสาร์ 4 พ.ย. 2560

สถานที่: กลุ่มอาคารเรือนกระจก สวนพฤกษศาตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เวลากิจกรรม
04:00 – 05:00 น.รับฝาก Drop Bag ระยะ PYT100
06:00 - 07:00 น.รับฝาก Drop Bag ระยะ PYT66
04:45 น.ให้นักกีฬาระยะ PYT100 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
05:00 น.ปล่อยตัว PYT 100
05:45 น.ให้นักกีฬาระยะ DPS 44 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
06:00 น.ปล่อยตัว DPS 44
06:45 น.ให้นักกีฬาระยะ RTC 22 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
07:00 น.ปล่อยตัว RTC 22 กลุ่มที่ 1 (ผู้ชายทั้งหมด)
07:15 น.ปล่อยตัว RTC 22 กลุ่มที่ 2 (ผู้หญิงทั้งหมด)
07:45 น.ให้นักกีฬาระยะ PYT66 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
08:00 น.ปล่อยตัว PYT66
14:00 – 17:00 น.ลงทะเบียนรับหมายเลข เสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครระยะ TBT 10
14:00 น.ตัดตัวระยะ RCT 22 ที่เส้นชัย
14:30 น.พิธีมอบรางวัล RCT 22
20:00 น.ตัดตัวระยะ DPS 44 ที่เส้นชัย
21:00 น. เป็นต้นไปนักกีฬาระยะ PYT66 รับ DropBag คืน (หากไม่มารับในเวลาที่กำหนด ของทั้งหมดจะถูกจัดการตามสมควรต่อไป)

อาทิตย์ 5 พ.ย. 2560

สถานที่: กลุ่มอาคารเรือนกระจก สวนพฤกษศาตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เวลากิจกรรม
01:00 น.ตัดตัวระยะ PYT66 ที่เส้นชัย
05:45 น.ให้นักกีฬาระยะ TBT 10 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
06:00 น.ปล่อยตัว TBT 10
09:00 น.- 12:00 น.นักกีฬาระยะ PYT100 รับ DropBag คืน (หากไม่มารับในเวลาที่กำหนด ของทั้งหมดจะถูกจัดการตามสมควรต่อไป)
10:00 น.ตัดตัวระยะ TBT 10 ที่เส้นชัย
10:00 น.ตัดตัวระยะ PYT 100 ที่เส้นชัย
10:30 น.พิธีมอบรางวัล TBT10 , DPS 44 , PYT 66 และ PYT 100