กำหนดการ

พฤหัสบดี 8 พ.ย. 2561

สถานที่: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เวลากิจกรรม
16:00 - 20:00 น.ตรวจอุปกรณ์บังคับก่อนการลงทะเบียน รับหมายเลข เสื้อที่ระลึก และ ถุงอุปกรณ์ ของระยะ PYT 166
18:00 - 19:00 น.ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัครPYT166

ศุกร์ 9 พ.ย. 2561

สถานที่: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เวลากิจกรรม
09:00 - 10:00รับฝาก Special need bag ระยะ PYT166
09:45ให้นักกีฬาระยะ PYT166 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
10:00ปล่อยตัว PYT 166
11:00 - 19:00ตรวจอุปกรณ์บังคับก่อนการลงทะเบียน รับหมายเลข และเสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครทุกระยะ
15:00 ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัคร PTY100 PYT66 และDPS 45 (ภาษาอังกฤษ)
16:00 ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัคร PTY100 PYT66 และDPS 45 (ภาษาไทย)
19:00 ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัคร PTY100 PYT66 และDPS 45 (ภาษาอังกฤษ)
19:45 ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง สำหรับผู้สมัคร PTY100 PYT66 และDPS 45 (ภาษาไทย)
17:00 เป็นต้นไปงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น

เสาร์ 10 พ.ย. 2561

สถานที่: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เวลากิจกรรม
04:00 – 05:00 น.รับฝาก Special need bag ระยะ PYT100
06:00 - 07:00 น.รับฝาก Special need bag ระยะ PYT66
04:45 น.ให้นักกีฬาระยะ PYT100 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
05:00 น.ปล่อยตัว PYT 100
05:45 น.ให้นักกีฬาระยะ DPS 45 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
06:00 น.ปล่อยตัว DPS 45
06:45 น.ให้นักกีฬาระยะ RTC 23 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
07:00 น.ปล่อยตัว RTC 23
07:45 น.ให้นักกีฬาระยะ PYT66 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
08:00 น.ปล่อยตัว PYT66
14:00 – 17:00 น.ลงทะเบียนรับหมายเลข เสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครระยะ TBT 10
14:00 น.ตัดตัวระยะ RCT 23 ที่เส้นชัย
14:30 น.พิธีมอบรางวัล RCT 23
20:00 น.ตัดตัวระยะ DPS 45 ที่เส้นชัย
21:00 น. เป็นต้นไปนักกีฬาระยะ PYT66 รับ Special need bag คืน (หากไม่มารับในเวลาที่กำหนด ของทั้งหมดจะถูกจัดการตามสมควรต่อไป)

อาทิตย์ 11 พ.ย. 2561

สถานที่:สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เวลากิจกรรม
01:00 น.ตัดตัวระยะ PYT66 ที่เส้นชัย
05:45 น.ให้นักกีฬาระยะ TBT 10 ทุกคน Check-in ที่จุด Start
06:00 น.ปล่อยตัว TBT 10
07:00 น.- 10:00 น.นักกีฬาระยะ PYT166
และ PYT100 รับ Special need bag คืน (หากไม่มารับในเวลาที่กำหนด ของทั้งหมดจะถูกจัดการตามสมควรต่อไป)
10:00 น.ตัดตัวระยะ TBT 10 ที่เส้นชัย
10:00 น.ตัดตัวระยะ PYT 100 และ ระยะ PYT166 ที่เส้นชัย
10:30 น.พิธีมอบรางวัล TBT10 , DPS 44 , PYT 66 , PYT 100 และ PYT166