ที่พัก

กดคิวจองที่พัก =>

โซนบ้านปง

- FLORA CREEK

(Start & Finish line)​

- สวนบัว รีสอร์ท

(2.8 km from start)​​

- E-OUTFITTING VALLEY RESORT

(1.1 km from start)​​

- บ้านปลายดอย รีสอร์ท

(1.9 km from start)​​

โซนโป่งแยง

- โบทานิค รีสอร์ท

(Start line for PYT100 , PYT70)​

- แม่สาวัลเล่ย์ รีสอร์ท

- ภูอิงฟ้า รีสอร์ท

- รินรดา รีสอร์ท