อุปกรณ์บังคับ

หมายเหตุ

อุปกรณ์บังคับเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องถือเป็นสัมภาระสำคัญและพกพา – ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

คณะผู้จัดมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดอุปกรณ์บังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจและเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่มีข้อแม้ และถือเป็นสิ้นสุด

กิจกรรมโป่งแยงเทรล 166 km [PYT166], โป่งแยงเทรล 130 km [PYT130] และโป่งแยงเทรล 100 km [PYT100]

อุปกรณ์บังคับมีดังต่อไปนี้

 1. หมายเลขผู้ร่วมกิจกรรม และ สมุดประทับตรา (จะได้รับแจกในวันลงทะเบียน)
 2. นกหวีด
 3. ภาชนะบรรจุน้ำ (เช่น ถุงน้ำหรือขวดน้ำ) ปริมาตร 1.5 ลิตร ขึ้นไป
 4. ไฟฉายส่องสว่าง พร้อมแบตเตอรี่สำรองอย่างน้อย 1 ชุด
 5. ไฟฉายส่องสว่าง พร้อมแบตเตอรี่สำรองอย่างน้อย 1 ชุด (อาจเป็นไฟฉายสำรองขนาดเล็กได้)
 6. โทรศัพท์มือถือ
 7. เสื้อกันลมหรือเสื้อกันหนาว – สำหรับสวมทับเสื้อที่ใส่วิ่ง (เสื้อวิ่งแขนยาวไม่จัดว่าเป็นเสื้อกันลมหรือเสื้อกันหนาว)
 8. อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 9. อาหารสำรอง
 10. เป้หลังหรือกระเป๋า ที่สามารถบรรจุอุปกรณ์บังคับข้างต้นได้พร้อมๆ กัน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
 11. แผนที่เส้นทาง ในรูปแบบกระดาษ , รูปภาพในโทรศัพท์มือถือ หรือ นาฬิกา gps

กิจกรรมโป่งแยงเทรล 70 km [PYT70 ]และ นิลประภาเทรล 55 km [NPT55] 

อุปกรณ์บังคับมีดังต่อไปนี้

 1. หมายเลขผู้ร่วมกิจกรรม และ สมุดประทับตรา (จะได้รับแจกในวันลงทะเบียน)
 2. นกหวีด
 3. ภาชนะบรรจุน้ำ (เช่น ถุงน้ำหรือขวดน้ำ) ปริมาตร 1.5 ลิตร ขึ้นไป
 4. ไฟฉายส่องสว่าง พร้อมแบตเตอรี่สำรองอย่างน้อย 1 ชุด
 5. โทรศัพท์มือถือ
 6. เสื้อกันลมหรือเสื้อกันหนาว – สำหรับสวมทับเสื้อที่ใส่วิ่ง (เสื้อวิ่งแขนยาวไม่จัดว่าเป็นเสื้อกันลมหรือเสื้อกันหนาว)
 7. อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 8. อาหารสำรอง
 9. เป้หลังหรือกระเป๋า ที่สามารถบรรจุอุปกรณ์บังคับข้างต้นได้พร้อมๆ กัน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
 10. แผนที่เส้นทาง ในรูปแบบกระดาษ , รูปภาพในโทรศัพท์มือถือ หรือ นาฬิกา gps

แม่นาไทร 40km [MNS40] และ ผานกกก 21 km [PNK21]

อุปกรณ์บังคับมีดังต่อไปนี้

 1. หมายเลขผู้ร่วมกิจกรรม (จะได้รับแจกในวันลงทะเบียน)
 2. ภาชนะบรรจุน้ำ (เช่น ถุงน้ำหรือขวดน้ำ) ปริมาตร 1.5 ลิตร ขึ้นไป
 3. โทรศัพท์มือถือ
 4. อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 5. อาหารสำรอง
 6. เป้หลังหรือกระเป๋า ที่สามารถบรรจุอุปกรณ์บังคับข้างต้นได้พร้อมๆ กัน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

อุปกรณ์แนะนำ 

 • สเปรย์ฉีดกันยุง
 • เงินสด
 • หมวก
 • มีดพับ
 • ครีมกันแดด