อุปกรณ์บังคับ

หมายเหตุ

อุปกรณ์บังคับเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องถือเป็นสัมภาระสำคัญและพกพา – ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

คณะผู้จัดมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดอุปกรณ์บังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจและเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่มีข้อแม้ และถือเป็นสิ้นสุด

กิจกรรมโป่งแยงเทรล 166 km [PYT166]และโป่งแยงเทรล 100 km [PYT100]

อุปกรณ์บังคับมีดังต่อไปนี้

 1. หมายเลขผู้ร่วมกิจกรรม และ สมุดประทับตรา (จะได้รับแจกในวันลงทะเบียน)
 2. นกหวีด
 3. ภาชนะบรรจุน้ำ (เช่น ถุงน้ำหรือขวดน้ำ) ปริมาตร 1 ลิตร ขึ้นไป
 4. ไฟฉายส่องสว่าง พร้อมแบตเตอรี่สำรองอย่างน้อย 1 ชุด
 5. ไฟฉายส่องสว่าง พร้อมแบตเตอรี่สำรองอย่างน้อย 1 ชุด (อาจเป็นไฟฉายสำรองขนาดเล็กได้)
 6. โทรศัพท์มือถือ
 7. เสื้อกันลมหรือเสื้อกันหนาว – สำหรับสวมทับเสื้อที่ใส่วิ่ง (เสื้อวิ่งแขนยาวไม่จัดว่าเป็นเสื้อกันลมหรือเสื้อกันหนาว)
 8. อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 9. อาหารสำรอง
 10. เป้หลังหรือกระเป๋า ที่สามารถบรรจุอุปกรณ์บังคับข้างต้นได้พร้อมๆ กัน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมโป่งแยงเทรล 66 km [PYT66 ]และ ดอยปุยซัมมิท 44 km [DPS44] 

อุปกรณ์บังคับมีดังต่อไปนี้

 1. หมายเลขผู้ร่วมกิจกรรม และ สมุดประทับตรา (จะได้รับแจกในวันลงทะเบียน)
 2. นกหวีด
 3. ภาชนะบรรจุน้ำ (เช่น ถุงน้ำหรือขวดน้ำ) ปริมาตร 1 ลิตร ขึ้นไป
 4. ไฟฉายส่องสว่าง พร้อมแบตเตอรี่สำรองอย่างน้อย 1 ชุด
 5. โทรศัพท์มือถือ
 6. เสื้อกันลมหรือเสื้อกันหนาว – สำหรับสวมทับเสื้อที่ใส่วิ่ง (เสื้อวิ่งแขนยาวไม่จัดว่าเป็นเสื้อกันลมหรือเสื้อกันหนาว)
 7. อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 8. อาหารสำรอง
 9. เป้หลังหรือกระเป๋า ที่สามารถบรรจุอุปกรณ์บังคับข้างต้นได้พร้อมๆ กัน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

ร็อคทาวเวอร์ไคลม์ 22 km [RTC22]

อุปกรณ์บังคับมีดังต่อไปนี้

 1. หมายเลขผู้ร่วมกิจกรรม (จะได้รับแจกในวันลงทะเบียน)
 2. ภาชนะบรรจุน้ำ (เช่น ถุงน้ำหรือขวดน้ำ) ปริมาตร 1 ลิตร ขึ้นไป
 3. โทรศัพท์มือถือ
 4. อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 5. อาหารสำรอง
 6. เป้หลังหรือกระเป๋า ที่สามารถบรรจุอุปกรณ์บังคับข้างต้นได้พร้อมๆ กัน ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

เดอะโบทานิคเท็น 10km [TBT]

อุปกรณ์บังคับมีดังต่อไปนี้

 1. หมายเลขผู้ร่วมกิจกรรม (จะได้รับแจกในวันลงทะเบียน)
 2. ภาชนะบรรจุน้ำ (เช่น ถุงน้ำหรือขวดน้ำ) ปริมาตร 1 ลิตร ขึ้นไป
 3. โทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์แนะนำ 

 • สเปรย์ฉีดกันยุง
 • เงินสด
 • หมวก
 • มีดพับ
 • ครีมกันแดด