อุปกรณ์บังคับ

อุปกรณ์บังคับเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องถือเป็นสัมภาระสำคัญและพกพา – ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมขาดอุปกรณ์บังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจและเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่มีข้อแม้ และถือเป็นสิ้นสุด


โป่งแยงเทรล 100 (PYT100)

อุปกรณ์บังคับ

อุปกรณ์แนะนำ


โป่งแยงเทรล 70 (PYT70) นิลประภาเทรล 55 (NPT55)

อุปกรณ์บังคับ

อุปกรณ์แนะนำ


ดอยปุยเซอร์กิต 40 (DPC40)

อุปกรณ์บังคับ

อุปกรณ์แนะนำ


ผานกกก 20 (PNK20)

อุปกรณ์บังคับ

อุปกรณ์แนะนำ