ค่าสมัคร

FIXEDSTANDARDFLEXI
โป่งแยงเทรล 166 กม.5,525 บาท6,500 บาท7,150 บาท
โป่งแยงเทรล 100 กม.4,080 บาท4,800 บาท5,280 บาท
โป่งแยงเทรล 66 กม.2,720 บาท3,200 บาท3,520 บาท
ดอยปุยซัมมิท 45 กม.2,210 บาท2,600 บาท2,860 บาท
ร็อคทาวเวอร์ไคลมบ์ 23กม.1,700 บาท2,000 บาท2,200 บาท
เดอะโบทานิคเท็น 10 กม.850 บาท1,000 บาท1,100 บาท