ค่าลงทะเบียน

ระยะทางราคาปรกติ
(1 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2566
)
Late Entry
(16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566)
Last Minute Entry
(1 – 20 ตุลาคม 2566)
PYT1005,400 บาท6,048 บาท6,318 บาท
PYT704,200 บาท4,704 บาท4,914 บาท
NPT553,700 บาท4,144 บาท4,329 บาท
DPC403,500 บาท3,920 บาท4,795 บาท
PNK202,300 บาท2,576 บาท2,691 บาท

** ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมค่าบริการระบบช่องทางการชำระเงิน 5% **


การชำระค่าลงทะเบียน

การชำระเงินทำได้ 2 ช่องทางคือ

 1. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร
 2. ผ่านบัตรเครดิต, เดบิต หรือช่องทางอื่นๆ

หมายเหตุ: มีค่าบริการระบบช่องทางการชำระเงิน 5%

สำหรับการชำระเงิน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี

 • กรุณาโอนค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี : บริษัท กู๊ดดีบอกซ์ จำกัด
เลขที่บัญชี : 406-073189-9
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี รัชดาภิเษก

 • เก็บหลักฐานการโอนเงินเป็นรูปภาพ พร้อมสำหรับการแนบไฟล์
 • แนบไฟล์สลิปการโอน พร้อมระบุวันที่และเวลา ตามที่ปรากฎในสลิป

สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือ ช่องทางอื่นๆ

 • การชำระเงินอาจยังอยู่ในขั้นตอนของการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต
 • เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับทางอีเมล
  • ใบสำคัญรับเงินจาก 2C2P SERVICE และ
  • ข้อความยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ พร้อมข้อมูลการลงทะเบียน