รายละเอียดในการสมัคร

การเปลี่ยนลดระยะ

**เฉพาะผู้ที่สมัครแบบ Standard และ Flexi เท่านั้น**

การลด ระยะ สามารถทำได้ภายในวันที่ 15  กันยายน  2561  (ไม่สามารถเพิ่มระยะได้)

การเปลี่ยนชื่อผู้สมัคร

**เฉพาะผู้ที่สมัครแบบ Flexi เท่านั้น**

สามารถทำการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้  1 ครั้ง ภายในวันที่ 15  กันยายน  2561

การยกเลิกการสมัคร

 **เฉพาะผู้ที่สมัครแบบ Standard และ Flexi เท่านั้น**

 • คืนค่าสมัคร 70%     ภายในวันที่   15 พฤษภาคม 2561
 • คืนค่าสมัคร 50%    ภายในวันที่   16 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2561
 • ไม่สามารถรับค่าสมัครคืนได้ หลังจากวันที่  15 กันยายน  2561

การรับหมายเลข (Bib)

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงชื่อเอกสารสละสิทธิ (Waiver Form) พร้อมรับหมายเลขและถุงอุปกรณ์ด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการประกันอุบัติเหตุของกิจกรรมโป่งแยงเทรล

การชำระค่าสมัคร

การชำระเงินทำได้ 2 ช่องทางคือ

 1. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร
 2. ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต โดย Paypal

สำหรับการชำระเงิน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี(มีค่าดำเนินการในการลงทะเบียน)

 • กรุณาโอนค่าสมัคร

ชื่อบัญชี : บริษัท กู๊ดดีบอกซ์ จำกัด
เลขที่บัญชี : 406-073189-9
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี รัชดาภิเษก

 • เก็บหลักฐานการโอนเงินเป็นรูปภาพ พร้อมสำหรับการแนบไฟล์
 • ดำเนินการลงทะเบียน โดยเลือก “วิธีการชำระเงิน” เป็น “โอนผ่านธนาคาร”
 • แนบไฟล์สลิปการโอน พร้อมระบุวันที่และเวลา ตามที่ปรากฎในสลิป

สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต Paysbuy หรือ PAYPAL

 • เพิ่มค่าบริการตามอัตราของ PayPal