รายละเอียดในการสมัคร

การยกเลิกการสมัคร

15 – 28  กุมภาพันธ์  2562  —> คืนค่าสมัคร 100 % (ค่าธรรมเนียม 200 THB)

1 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562 —> คืนค่าสมัคร 70 % 

1 พฤษภาคม 2562 – 15 กันยายน 2562 —> คืนค่าสมัคร 50% 

ไม่สามารถรับค่าสมัครคืนได้ หลังจากวันที่ 16 กันยายน 2562

แบบฟอร์มขอยกเลิกการสมัคร

การเปลี่ยนลดระยะ

การ ลดระยะ สามารถทำได้ภายในวันที่ 15  กันยายน 2562  

  • ค่าดำเนินการในการลดระยะ 200 บาท / ครั้ง

  • ไม่สามารถขอคืนส่วนต่างค่าสมัครได้

แบบฟอร์มขอลดระยะ

* ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

* ไม่สามารถขอเพิ่มระยะได้

* ห้าม ใช้บิบผู้อื่นร่วมกิจกรรม