รายละเอียดในการสมัคร

การยกเลิกการสมัคร

1 – 10  มีนาคม  2563  —> คืนค่าสมัคร 100 % (ค่าธรรมเนียม 200 THB)

11 มีนาคม 2563 – 15 เมษายน 2563 —> คืนค่าสมัคร 70 % 

16 เมษายน 2563 – 15 สิงหาคม 2563 —> คืนค่าสมัคร 50 % 

ไม่สามารถรับค่าสมัครคืนได้ หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2563

การเปลี่ยนลดระยะ

  • การ ลดระยะ สามารถทำได้ภายในวันที่ 15  กันยายน 2563 

  • ไม่สามารถขอคืนส่วนต่างค่าสมัครได้

* ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

* ไม่สามารถขอเพิ่มระยะได้

* ห้าม ใช้บิบผู้อื่นร่วมกิจกรรม