การเดินทาง

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

B1 – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ถึง อบต.โป่งแยง  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 11:00  / 13:30 / 16:00 / 18:30
จุดนัดพบ : ประตู 8

B2 – ขนส่งอาเขต ถึง อบต.โป่งแยง  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 10:30  / 13:00 / 15:30 / 18:00
จุดนัดพบ : McDonald’s @ Star Avenue

B3 – รถรับ-ส่ง ระหว่าง อบต.โป่ง ถึง โรงแรมแม่สาวัลเลย์ –
Free Shuttles!

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 11:30 น. จนถึงเวลา 19:30 น. (รถออกทุกๆ 1 – 1:30 ชั่วโมง)


วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

R1 – รถรับ-ส่ง ระหว่าง โรงแรมแม่สาวัลเลย์ และ ลานจอดรถ(วัดใหม่ศรีม่วงคำ/ อบต.โป่งแยง) ถึงจุดปล่อยตัว  –
Free Shuttles! (สำหรับไปปล่อยตัว)

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 04:00 น. จนถึงเวลา 08:30 น.

R2 – บ้านไร่ไอนารา ถึงจุดปล่อยตัว DPC40 – Free Shuttles! (สำหรับไปปล่อยตัว)

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 05:00 น. จนถึงเวลา 06:00 น.

A1 – เส้นชัย ถึง  – โรงแรมแม่สาวัลเลย์ และ ลานจอดรถ(วัดใหม่ศรีม่วงคำ/ อบต.โป่งแยง)  Free Shuttles!

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 11:00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน จนถึงเวลา 10:00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน (รถออกทุกๆ 1 -1:30 ชั่วโมง)

A2 – เส้นชัย ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 18:00

A3 – เส้นชัย ถึง ขนส่งอาเขต  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 18:00


วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

A1 – เส้นชัย ถึง  – โรงแรมแม่สาวัลเลย์ และ ลานจอดรถ(วัดใหม่ศรีม่วงคำ/ อบต.โป่งแยง)  Free Shuttles!

ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 11:00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน จนถึงเวลา 10:00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน (รถออกทุกๆ 1 -1:30 ชั่วโมง)

A2 – เส้นชัย ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 10:00

A3 – เส้นชัย ถึง ขนส่งอาเขต  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 10:00