เดินทาง

รถตู้  กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายเดินทาง 850 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในเชียงใหม่ 200 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว

** เปิดจองถึงวันที่ 15 ตุลาคม นี้เท่านั้น (สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหากเต็มก่อน)


วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน (ปิดรับจอง)

รถตู้ จากกรุงเทพฯ ถึง โบทานิครีสอร์ท (เต็ม)

ออกเดินทาง: 21:00 น.
จุดนัดพบ: BTS หมอชิต

ตรวจสถานะการจอง คลิ๊ก


วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน (ปิดรับจอง)

จากสถานีรถไฟและขนส่งอาเขตเชียงใหม่ ถึง โบทานิครีสอร์ท

ออกเดินทาง: 9:00 (เต็ม) /12:00/15:00 hrs
จุดนัดพบ: สถานีรถไฟ:บริเวณหัวรถจักรไอน้ำหน้าสถานี / ขนส่งอาเขต: McDonald’s @ Star Avenue

ตรวจสถานะการจอง คลิ๊ก

จากสนามบินเชียงใหม่ ถึง โบทานิครีสอร์ท

ออกเดินทาง: 9:30 (เต็ม) /11:00/12:30/14:00/15:30/17:00 น.
จุดนัดพบ: ประตู 8

ตรวจสถานะการจอง คลิ๊ก


วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน (ปิดรับจอง)

จากโบทานิครีสอร์ท ถึง *สนามบินเชียงใหม่

ออกเดินทาง: 18:00 น.

ตรวจสถานะการจอง คลิ๊ก

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1:30 ชม. – แล้วแต่สภาพการจราจร


วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 

รถตู้จากโบทานิครีสอร์ท ถึง กรุงเทพฯ (ปิดรับจอง)

ออกเดินทาง: 12:30 hrs
จุดส่ง: BTS หมอชิต

ตรวจสถานะการจอง คลิ๊ก

จากโบทานิครีสอร์ท ถึง สนามบินเชียงใหม่ (ปิดรับจอง)

ออกเดินทาง: 8:30(เต็ม) /11:00/13:30 (เต็ม) hrs
จุดส่งเพิ่มเติม: ห้างสรรพสินค้า MAYA ถ.ห้วยแก้ว

ตรวจสถานะการจอง คลิ๊ก

จากโบทานิครีสอร์ท ถึง สถานีรถไฟและขนส่งอาเขตเชียงใหม่ (เต็ม)

ออกเดินทาง: 8:30(เต็ม) /13:30 (เต็ม) hrs

ตรวจสถานะการจอง คลิ๊ก