เดินทาง(รายละเอียด) ปิดรับจองแล้วค่ะ

รถตู้  กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายเดินทาง 1,000บาท ต่อคน ต่อเที่ยว

รถตู้ไป- กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ราคา 1,700 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในเชียงใหม่ 250 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว 

พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 

รถตู้ จากกรุงเทพฯ ถึง โบทานิครีสอร์ท

ออกเดินทาง: 21:00 น.
จุดนัดพบ: BTS หมอชิต

จากสนามบินเชียงใหม่ ถึง โบทานิครีสอร์ท

ออกเดินทาง: 17:00 น. (เต็ม)
จุดนัดพบ: ประตู 8


วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 

จากสถานีรถไฟและขนส่งอาเขตเชียงใหม่ ถึง โบทานิครีสอร์ท

ออกเดินทาง: 9:00  /12:00/15:00 hrs
จุดนัดพบ: สถานีรถไฟ:บริเวณหัวรถจักรไอน้ำหน้าสถานี / ขนส่งอาเขต: McDonald’s @ Star Avenue

จากสนามบินเชียงใหม่ ถึง โบทานิครีสอร์ท

ออกเดินทาง: 9:30 (เต็ม) /11:00/12:30/14:00/15:30 (เต็ม)/17:00 น.
จุดนัดพบ: ประตู 8

จาก MAYA เชียงใหม่ ถึง โบทานิครีสอร์ท

ออกเดินทาง: 13:00(เต็ม) /15:30/18:00 น.

จาก PYT ถึง MAYA เชียงใหม่

ออกเดินทาง: 14:00/17:00(เต็ม)/20:00 น.


วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 

จาก MAYA เชียงใหม่ ถึง โบทานิครีสอร์ท

ออกเดินทาง: 03:00/04:00/05:00 น.

จาก PYT ถึง MAYA เชียงใหม่

จาก โป่งแยง ถึง ห้างสรรพสินค้าเมญ่า เที่ยวแรก 13.00 น. จากนั้น ออกทุกๆ 60 – 90 นาที

จากโบทานิครีสอร์ท ถึง *สนามบินเชียงใหม่

ออกเดินทาง: 18:00 น.

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1:30 ชม. – แล้วแต่สภาพการจราจร


วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 

รถตู้จากโบทานิครีสอร์ท ถึง กรุงเทพฯ

ออกเดินทาง: 12:30 hrs
จุดส่ง: BTS หมอชิต

จากโบทานิครีสอร์ท ถึง สนามบินเชียงใหม่

ออกเดินทาง: 8:30/11:00/13:30(เต็ม)  hrs

จาก PYT ถึง MAYA เชียงใหม่

จาก โป่งแยง ถึง ห้างสรรพสินค้าเมญ่า เที่ยวแรก 13.00 น. จากนั้น ออกทุกๆ 60 – 90 นาที เที่ยวสุดท้าย 11.00 น.

จากโบทานิครีสอร์ท ถึง สถานีรถไฟและขนส่งอาเขตเชียงใหม่

ออกเดินทาง: 8:30 /13:30  hrs