การเดินทาง (รายละเอียด)

จองรถรับส่ง (ปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562)

** ค่ารถทั้งหมดจะปรับราคาเป็น 250 บาท หลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2562 **


พฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน

B1 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง โรงแรมใกล้เคียง – Free Shuttles!

ออกเดินทาง : 14:00  / 16:00   / 18:00

E2 – จาก ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ถึง ฟลอร่า ครีค  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 15:00  / 17:00   / 19:00
จุดนัดพบ : ประตู 8

E4 – จาก ขนส่งอาเขต ถึง ฟลอร่า ครีค (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง : 16:00 / 18:30
จุดนัดพบ : McDonald’s @ Star Avenue


วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน

A1 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง โป่งแยง  (250 บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง :  13:00  /16:00 / 19:00

A2 – จาก โป่งแยง ถึง ฟลอร่า ครีค  (250 บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง :  11:00  /14:00 / 17:00

B1 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง โรงแรมใกล้เคียง – Free Shuttles!

ออกเดินทาง :  08:30  ถึง  19:00   (รถออกทุกๆ 60 นาที)

E2 – จาก ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ถึง ฟลอร่า ครีค (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 10:00  / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00
จุดนัดพบ: ประตู 8

E4 – จาก ขนส่งอาเขต ถึง ฟลอร่า ครีก (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 09:30  / 11:30 / 13:30 / 15:30 / 17:30
จุดนัดพบ : McDonald’s @ Star Avenue


วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน

A1 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง โป่งแยง (250 บาท/ท่าน)

เที่ยวแรก 16:00  จากนั้น ออกทุกๆ 60 – 90 นาที

A2 – จาก โป่งแยง ถึง ฟลอร่า ครีค (250 บาท/ท่าน)

เที่ยวแรก 17:00  จากนั้น ออกทุกๆ 60 – 90 นาที

A3 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง โป่งแยง – Race Day!    (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 03:30

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1:30 ชม. – แล้วแต่สภาพการจราจร

A4 – จาก โป่งแยง ถึง ฟลอร่า ครีค – Race Day!   (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 05:00

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1:30 ชม. – แล้วแต่สภาพการจราจร

B1 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง โรงแรมใกล้เคียง – Race Day!

เที่ยวแรก 03:00
เที่ยวที่สอง 05:00  จากนั้น ออกทุกๆ 30 – 60 นาที

B2 – วิ่งระหว่าง โบทานิค รีสอร์ท และ โรงแรมใกล้เคียง – Race Day!

เที่ยวแรก 04:00 น. จากนั้น ออกทุกๆ 30 นาที

E1 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 18:00


วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน

A1 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง โป่งแยง (250 บาท/ท่าน)

ออกทุกๆ 60 – 90 นาที จนถึงเวลา 11:00 น.

A2 – จาก โป่งแยง ถึง ฟลอร่า ครีค (250 บาท/ท่าน)

ออกทุกๆ 60 – 90 นาที จนถึงเวลา 09:00 น.

B1 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง โรงแรมใกล้เคียง – Free Shuttles!

ออกทุกๆ 60 – 90 นาที จนถึงเวลา 11:00 น.

E1 – จาก ฟลอร่า ครีค ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 08:00  / 09:30 / 11:00

E3 –  จาก ฟลอร่า ครีค ถึง ขนส่งอาเขต (250บาท/ท่าน)

ออกเดินทาง: 08:00  / 09:30 / 11:00