ข้อมูลกิจกรรม

15-17 พฤศจิกายน 2562

ระยะทาง 164 km

ระยะไต่ 7,400 m+

15-16 พฤศจิกายน 2562

ระยะทาง 119 km

ระยะไต่ 5,400 m+

16-17 พฤศจิกายน 2562

ระยะทาง 102 km

ระยะไต่ 4,400 m+

16 พฤศจิกายน 2562

ระยะทาง 69 km

ระยะไต่ 3,000 m+

16 พฤศจิกายน 2562

ระยะทาง 51 km

ระยะไต่ 2,200 m+

16 พฤศจิกายน 2562

ระยะทาง 28 km

ระยะไต่ 1,100 m+

16 พฤศจิกายน 2562

ระยะทาง 18 km

ระยะไต่ 720 m+